wtv.pl > Polska > Czy przysługuje Ci świadczenie postojowe? Można je uzyskać w następujący sposób
Kamil Wrzesiński
Kamil Wrzesiński 19.03.2022 08:37

Czy przysługuje Ci świadczenie postojowe? Można je uzyskać w następujący sposób

wtv
WTV.pl

W związku z obostrzeniami w celu zredukowania ilości przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wiele firm znalazło się na skraju bankructwa. Znaczna część przedsiębiorców została zmuszona do zawieszenia działalności gospodarczej lub zwolnienia niektórych ze swoich pracowników. Najłagodniejszym sposobem wyjścia z tej trudnej sytuacji było wysłanie części z nich na postojowe.

Tarcza antykryzysowa: komu przysługuje i jak otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe skierowane jest do pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych lub do samozatrudnionych. Listę warunków, które należy spełnić przytacza portal wp.pl:

  • umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 lutego 2020 r.;

  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie to 15 tys. 681 zł);

  • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;

  • zamieszkanie na terytorium Polski i obywatelstwo RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP;

  • brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

W przypadku samozatrudnionych niezbędne jest wykazanie, że utrata przychodów spowodowana jest pandemią. Dodajmy, że do uzyskania świadczenia postojowego wymagane jest także złożenie oświadczenia wykazującego brak poprawy sytuacji materialnej wskazanej we wniosku.

Za wypłacanie świadczenia odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przez trzy miesiące będzie przekazywał środki w wysokości 80 proc. płacy minimalnej, czyli ok. 2080 złotych brutto. Warto zauważyć, że ta forma pieniężnego wsparcia jest nieoskładkowana oraz nieopodatkowana.

Źródło: wp.pl

Tagi: Koronawirus
Powiązane