wtv.pl
wtv.pl

WTV.pl

Świadczenia opiekuńcze w 2020 roku. Ile możemy w sumie zainkasować?

17 Grudnia 2019

Autor tekstu:

Pamela Obuchowska

Udostępnij:

Świadczenia opiekuńcze 2020: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy - wyjaśniamy czym się różnią, komu przysługują i ile wynoszą. Sprawdź ile możesz otrzymać!

Świadczenia opiekuńcze 2020

Świadczenia opiekuńcze obejmują kilka świadczeń, są to: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynoszą, czym się dokładnie różnią i kto może się o nie ubiegać? Wyjaśniamy.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kwota tego świadczenia rodzinnego aktualnie wynosi 1583 zł. Wraz z początkiem 2020 roku kwota ulegnie wzrostowi i będzie wynosiła 1830 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce/ojcu, opiekunowi dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O świadczenie mogą się ubiegać także osoby, które nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą, która wymaga opieki. Jednak muszą one spełnić następujące warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, dziecko nie posiada opiekuna faktycznego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów, do 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny

Kolejnym świadczeniem opiekuńczym jest zasiłek pielęgnacyjny, który przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Zasiłek przyznawany jest: na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe; na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat. Wniosek można składać przez cały rok. 

Aby uzyskać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W momencie utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy: złożyć w zespole wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w czasie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat i jeśli orzeczenie wydano na stałe. Wniosek należy złożyć razem z dokumentami w urzędzie miasta/gminy, na Portalu Pomocy Społecznej (OPS) lub osobiście w placówce urzędu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Ostatnim z trzech świadczeń jest specjalny zasiłek opiekuńczy. Prawo do tego świadczenia ustalane jest na okres zasiłkowy. Rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października kolejnego roku kalendarzowego. Wniosek można składać online poprzez rządowy portal emp@tia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny. Przysługuje on także małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub z nich rezygnują, mając na celu sprawowanie stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać kryterium dochodowe. W okresie zasiłkowym 2019/2020 łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczać kwoty 764,00 zł. W szczególnych przepadkach może nastąpić odstępstwo od tej reguły. Dotyczy to głównie przypadków, gdy przysługiwał on w poprzednim okresie zasiłkowym. Kwota, o którą przekroczone zostało kryterium dochodowe, nie może być wyższa od kwoty zasiłku rodzinnego w okresie, na który jest przyznany. Kiedy kwota zostanie przekroczona również w następnym roku kalendarzowym, zasiłek nie będzie przysługiwał.

Podobne artykuły

Google Maps

Polska

Zbrodnia w Borowcach. Sąsiad opowiedział więcej o Jacku Jaworku. Mężczyzna miał spore problemy

Czytaj więcej >
W jednym z mieszkań w Międzyborzu policja odkryła zwłoki kobiety. Obok niej znajdowała się dwójka dzieci

Polska

Rodzeństwo zamknięte w mieszkaniu ze zmarłą matką. Dramat w woj. dolnośląskim

Czytaj więcej >

Polska

Lubelskie. Nie żyje 24-letni motocyklista, policja wydała apel

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News - zdjęcie ilustracyjne

Polska

Tragiczne skutki sobotniej burzy. Zniszczenia widoczne są w całej Polsce

Czytaj więcej >

Polska

Silne burze i deszcz w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia

Czytaj więcej >
W sobotę wieczorem w Poznaniu doszło do tragicznego wypadku. Nie żyją dwie osoby

Polska

W Poznaniu w aucie spłonęły dwie osoby. Wcześniej kierowca uderzył w słup trakcyjny

Czytaj więcej >