odmrażanie gospodarki. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
Źródło: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
Wszystkie wideo autora Wiktor Ćwikliński
Autor Wiktor Ćwikliński - 17 Maja 2020

Chwilę przed zniesieniem restrykcji, opublikowano rozporządzenie premiera. Jakie zmiany czekają nas od jutra?

Odmrożenie gospodarki wejdzie w poniedziałek w kolejny, drugi etap. Szczegółowe wytyczne na temat funkcjonowania firm i obywateli w nowej rzeczywistości i nowym reżimie sanitarnym zostały określone w wydanym właśnie rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów na ten temat.

Polska gospodarka, sparaliżowana przez pandemię koronawirusa SARS-Cov-2 powoli się odradza. Zgodnie z opiniami licznych ekspertów nie może to jeszcze nastąpić na zasadzie powrotu do normalności sprzed epidemii. Konieczne stało się zastosowanie nowych reguł, minimalizujących szanse ryzyka zakażenia.

Odmrażanie gospodarki - 2 etap

Od poniedziałku będzie możliwe przekraczanie granic bez zachowania okresu dwutygodniowej kwarantanny. Niestety, nie każdy dostanie takie prawo. Wczoraj wieczorem opublikowane zostało rozporządzenie premiera. Zgodnie z nim zwolnieni są: rybacy, marynarze, kierowcy tirów, żołnierze, załogi samolotów, rolnicy, którzy maja gospodarstwo rolne po obu stronach granicy, pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce bądź Polacy pracujący w państwach UE, uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami. Dodatkowo osoby te oraz opiekunowie uczniów i dzieci, o których mowa w rozporządzeniu premiera przekraczając granicę, muszą udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych albo zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Również salony fryzjerskie i kosmetyczne planują otwarcie od 18 maja. Wizyta w salonie będzie jednak obłożona szeregiem regulacji. Po przyjściu do salonu klienci będą musieli wypełnić ankietę oraz zostanie zmierzona im temperatura. Obowiązkowe będą maseczki, a także rękawiczki (ewentualnie dezynfekcja rąk). Nie będzie można używać telefonów komórkowych w trakcie wizyty. Nie ma również mowy o serwowaniu klientom żadnych napojów. Obostrzenia dotkną też samych pracowników. Bezwzględnie będzie ich obowiązywał nakaz używania środków ochrony osobistej takich jak maseczki, rękawiczki i przyłbice. Płatność za usługę będzie realizowana wyłącznie bezgotówkowo. 

Otwarte zostaną również restauracje, w których wprowadzony musi zostać limit klientów. W lokalu znajdować się może nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi.