wtv.pl > Polityka > Rozliczamy obietnice premiera ws. bezrobotnych. Kto w końcu ma prawo do zasiłku?
Kamil Wrzesiński
Kamil Wrzesiński 19.03.2022 08:37

Rozliczamy obietnice premiera ws. bezrobotnych. Kto w końcu ma prawo do zasiłku?

wtv
WTV.pl

Jak podaje polsatnews.pl, z szacunków na podstawie danych z powiatowych urzędów pracy wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zeszłym miesiącu zwiększyła się o ok. 56 tysięcy. W związku z tym, że rząd spodziewał się co najmniej dwukrotnie wyższej liczby takich przypadków, premier zdecydował o podniesieniu świadczenia dla osób pozostających bez pracy.

Mateusz Morawiecki podnosi zasiłek dla bezrobotnych

- Zasiłek dla bezrobotnych będzie podniesiony z dzisiejszego poziomu 860 zł brutto do 1200 zł brutto. Chcemy wprowadzić także, zgodnie z zaleceniem pana prezydenta, osłonę solidarnościową, czyli dodatkowe świadczenie trzymiesięczne dla osób, które teraz tracą pracę, w wysokości 1300 zł brutto - mówił premier.

Warto zauważyć, że obecnie tylko co piąty bezrobotny otrzymuje zasiłek. Szczegółową listę kryteriów, jakie wedle obowiązujących przepisów należy spełnić, by go dostać, przedstawia portal polsatnews.pl. Według niej do świadczenia ma prawo osoba, która:

  • po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy - nie otrzymała odpowiedniej propozycji pracy, stażu albo przygotowania zawodowego

  • półtora roku przed momentem zarejestrowania (przez okres co najmniej roku) była zatrudniona i otrzymywała wynagrodzenie w postaci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na poczet Funduszu Pracy (FP)

  • świadczyła usługi na bazie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeśli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca

  • opłacała składki na rzecz ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Dodajmy, że Sejm odrzucił poprawkę senatu do tarczy antykryzysowej, w której uwzględniono podniesienie tego zasiłku do kwoty 1800 zł brutto.

Źródło: polsatnews.pl

Powiązane