Kościół katolicki mierzy się z radykalnym spadkiem powołań.. (zdj. il.) Design Pics/East News
Źródło: (zdj. il.) Design Pics/East News
Wszystkie wideo autora Konrad Wrzesiński
Autor Konrad Wrzesiński - 12 Września 2020

Chętnych do seminariów duchownych coraz mniej, powołań również. Co jest przyczyną?

Kościół katolicki mierzy się z radykalnym spadkiem powołań. O coraz mniejszych zainteresowaniu pełnieniem posługi kapłańskiej hierarchowie informowali już niejednokrotnie. Wyniki najnowszego badania nie pozostawiają jednak złudzeń. W porównaniu z rokiem 2000 liczba księży w seminariach zmniejszyła się niemal 4-krotnie.

Ostatnia dekada nie była najłaskawsza dla instytucji Kościoła katolickiego w Polsce. Znaczący spadek liczby wiernych czy coraz częściej wychodzące na jaw przypadki czynności pedofilskich, których dopuszczali się duchowni (jak i ich krycie przez przełożonych, którzy częstokroć przenosili duchownych z parafii do parafii) – to tylko niektóre z problemów, z jakimi kapłani musieli zmierzyć się w minionych latach. Sprawą, o której nieco rzadziej słyszymy w mediach, a która, jak się zdaje, przynosi Kościołowi niemniej problemów, to coraz mniejsza ilość chętnych do zostania księdzem.

Kościół walczy z brakiem powołań

Szczegóły badania przeprowadzonego wśród kandydatów do pełnienia posługi duszpasterskiej za ks. prof. Krzysztofem Pawliną przytacza portal Donald.pl. Na Zjeździe Wyższych Rektorów Seminariów Duchownych w Gnieźnie rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przedstawił wyniki badań, które z pewnością nie mogą napawać optymizmem przedstawicieli Kościoła.

Jak czytamy, ks. Pawlina otrzymał już wyniki z 38 wyższych seminariów duchownych w Polsce. Wynik badania jest zatem miarodajny i o tyle istotny, że podobne wykonano przed dwudziestoma laty. I choć analizy dotyczyła poglądów i zainteresowań kandydatów na księży, już sama ilość uzyskanych ankiet jasno obrazuje problem, z którym musi zmierzyć się Kościół.

"Pierwsza zasadnicza obserwacja dotyczy spadku powołań. W 2000 r. przebadano 925 osób, natomiast w 2019 r. uzyskałem 289 ankiet prawie od wszystkich seminariów wyższych. Same te liczby mówią o problemie, który pozostaje lekko skrywany. A spadek powołań na przestrzeni 20 lat jest dość duży", wskazuje ks. prof. Krzysztof Pawlina. Odnotowany spadek jest zatem niemal czterokrotny.

Głębsza analiza wykazała, że zdecydowana większość kandydatów pochodzi z miast. Jedynie 39 proc. respondentów przekazało, że ma wiejskie pochodzenie. Co więcej, kler najwyraźniej ulega radykalizacji pod względem posiadanych poglądów politycznych. "Wśród przyjętych do seminariów w roku akademickim 2019/2020 na PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego (w maju 2019) głosowało 62 procent. 24 procent oddało głos na Konfederację, 7 procent na Koalicję Europejską i 6 procent na Kukiz’15", zaznacza autor badania.

Wyraźny jest również wzrost sceptycyzmu w kwestii wiary wśród kandydatów na duchownych. Zauważono, że są oni ponadto bardziej liberalni w kwestiach moralnych, niż miało to miejsce w roku 2000.

Źrodło: Donald.pl