wtv.pl

WTV.pl

Co to partia polityczna? Jak założyć partię polityczną w Polsce?

19 Marca 2022

Autor tekstu:

Michalina Kobla

Co to partia polityczna? Jak założyć partię polityczną? Z czym się to właściwie wiąże? Jeśli planujecie założyć własne ugrupowanie, lub zwyczajnie, jesteście ciekawi politycznych kuluarów - trafiliście w dobre miejsce.

Co to partia polityczna? 

Według najprostszej definicji partia polityczna to ugrupowanie posiadające konkretny program polityczny i ambicje, aby zdobyć, bądź wpływać na władzę. Są zaliczane do organizacji społecznych, podobnie jak stowarzyszenia czy związki zawodowe. Zrzeszają osoby o podobnych poglądach i przekonaniach, oraz, co być może najważniejsze, ambicjach. 

Partie polityczne, ich mnogość i pluralizm, są charakterystycznym elementem demokracji. W państwach autorytarnych istnienie tego typu organizacji jest ograniczone i ma znacząco odmienny charakter. Partia polityczna w obliczu reżimu funkcjonować może, jako część jego aparatu (patrz Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego w ZSRR), bądź w podziemiu.

Historia partii politycznych jest stosunkowo młoda i wiąże się z rozwojem parlamentaryzmu po Rewolucji Francuskiej. W Polsce najstarszą, istniejącą do dziś partią jest Polskie Stronnictwo Ludowe, którego korzenie sięgają końca XIX wieku.

Partie polityczne mogą mieć różnoraki charakter. Być bardziej, bądź mniej scentralizowane, funkcjonować demokratycznie, bądź podlegać pod jednego wodza, być masowe, lub nie. Dziś największą partią polityczną świata jest Komunistyczna Partia Chin zrzeszająca… 88 milionów ludzi! Partie mogą mieć również charakter satyryczny, czego najlepszym przykładem jest Polska Partia Przyjaciół Piwa, do której należał sam Krzysztof Ibisz.

Jaka partia rządzi w Polsce? Jakie partie są w sejmie?

W chwili pisania tego artykułu w Polsce zarejestrowanych jest 91 partii politycznych. Liczba ta może zaskakiwać, kiedy zestawi się ją z listą partii reprezentowanych w Sejmie. Na ten moment jest ich 5 - Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Kukiz`15 i Polskie Stronnictwo Ludowe. W wyborach parlamentarnych 2015 roku pierwsze z wymienionych ugrupowań uzyskało większość mandatów w Sejmie. 

Poza partiami głównego nurtu zarejestrowanych jest wiele mniejszych ugrupowań, o których większość osób mogła nigdy nie usłyszeć. Są to m.in. Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów, Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska, Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów, czy Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.

Jak założyć partię polityczną?

W świetle prawa sytuację partii reguluje Konstytucja i ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Mówi ona, że partia polityczna stanowi dobrowolną organizację, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

Samo założenie partii politycznej nie jest szczególnie trudne. Jeśli macie takie działanie w planach, potrzebujecie znaleźć 1000 osób (muszą mieć co najmniej 18 lat, polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych), które poprą wasz pomysł. Po zebraniu podpisów należy złożyć wniosek o wpisanie partii do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Tagi:

Wybory Polska

Podobne artykuły

Polityka

Marcin Drąg: Czwarta fala pandemii jest bardzo prawdopodobna
Czytaj więcej >

Polityka

"SE": Jarosław Kaczyński opuści rząd do końca roku
Czytaj więcej >

Polityka

Problemy Pawła Kukiza po głosowaniu "lex TVN". "Hejt mam znacznie większy niż Paweł Adamowicz"
Czytaj więcej >

Polityka

Polska bez zaproszenia na światowy szczyt demokracji, a rządzący z zakazem wjazdu? USA rozważają sankcje
Czytaj więcej >

Polityka

Narastający kryzys w Afganistanie. Polska wyda 45 wiz humanitarnych
Czytaj więcej >

Polityka

Czy premier powinien stanąć przed sądem za wybory kopertowe? Sondaż nie pozostawia złudzeń
Czytaj więcej >
Michalina Kobla

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]