wtv.pl > Polska > Uwaga, seniorzy. Wiadomo, kiedy na kontach pojawią się dodatkowe pieniądze
Julian Bakuła
Julian Bakuła 19.03.2022 08:25

Uwaga, seniorzy. Wiadomo, kiedy na kontach pojawią się dodatkowe pieniądze

wtv
WTV.pl
  • Seniorzy otrzymają w tym roku trzynastą emeryturę

  • Części seniorów przysługiwać będzie także "czternastka"

  • Wypłata "czternastki" ma nastąpić już w listopadzie

21 stycznia Sejm przyjął ustawę, na mocy której w tym roku część seniorów oprócz tradycyjnej już "trzynastki" otrzyma także czternastą emeryturę. Grono osób uprawnionych do pobierania świadczenia będzie zawężone do seniorów, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Będzie to 9,1 mln seniorów. Wypłata dodatkowego świadczenia kosztować będzie 11,4 mld zł.

-  W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. 14 emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. To sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do świadczenia - czytamy wypowiedź minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg na portalu gov.pl.

- To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów - dodała minister Maląg. Wypłata "czternastki" oprócz emerytur i rent w systemie powszechnym obejmie także świadczenia rolników, członków służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, jak również renty inwalidów wojennych i wojskowych.

"W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba" - czytamy na portalu gov.pl.

Dodatkowe pieniądze już w listopadzie

Czternasta emerytura wypłacana będzie z urzędu, nie będzie zatem trzeba składać żadnych wniosków w celu uzyskania jej. Wypłata ma nastąpić w listopadzie bieżącego roku. Wyjątkami są "czternastki" przysługujące do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - które wypłacane będą w grudniu 2021 roku - oraz do kwartalnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników (wypłata w styczniu 2022 roku).

Trzynasta i czternasta emerytura wypłacane są w kwocie emerytury minimalnej, a tegoroczna wysokość tej ostatniej zależna będzie od wysokości inflacji i przeprowadzonej w oparciu o nią marcowej waloryzacji emerytur i rent.

Jak pisaliśmy niedawno na WTV.pl, według GUS kluczowa dla marcowej waloryzacji inflacja emerycka sięga 3,9 proc. i jest wyższa od prognozowanej, wobec czego możliwe jest, że rząd będzie musiał zrewidować wcześniejsze plany.

Zgodnie z prognozami wskaźnik tegorocznej marcowej waloryzacji rent, emerytur i dodatków socjalnych miał wynieść 3,84 proc., przy czym podwyżka nie mogłaby być niższa niż 50 zł (waloryzacja kwotowo-procentowa).

Zdaniem ekspertów z Instytutu Emerytalnego nadspodziewanie wysoka inflacja emerycka może skłonić rząd do podwyższenia wskaźnika waloryzacji do 4-4,5 proc. - W tej chwili mamy przyjęty wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,84 proc. i kwotową waloryzację na poziomie nie mniej niż 50 zł. Mamy jednak ten mechanizm zabezpieczający przy wyższej inflacji. I jeśli ona będzie wyższa, to i wskaźnik waloryzacji będzie wyższy - mówił przywoływany przez Super Express wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. 

Ewentualna rewizja wskaźnika waloryzacji w niewielkim stopniu wpłynie jednak na wysokość emerytury minimalnej (oraz "trzynastki" i "czternastki"), która zgodnie z rozważanymi scenariuszami może wynieść od 1250 do 1254 zł brutto.

Źródło: gov.pl, Super Express

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Tagi: Emerytura
Powiązane