wtv.pl > Gospodarka > Do końca następnego miesiąca urzędnik może zapukać do twoich drzwi i zadać wrażliwe pytania. Ogromne kary za brak odpowiedzi
Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk 19.03.2022 08:32

Do końca następnego miesiąca urzędnik może zapukać do twoich drzwi i zadać wrażliwe pytania. Ogromne kary za brak odpowiedzi

wtv
WTV.pl

Akcja będzie trwała do końca listopada tego roku.

Sprawdzą dochód, emeryturę i nieruchomości

Od 1 września urzędnicy, którzy dokonują powszechnego spisu rolnego 2020 mogą zapukać do drzwi każdego, kto na co dzień działa w tym zawodzie. Urzędnicy będą musieli sprawdzić gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (czyli spółdzielnie i spółki) i jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, co oznacza, że za nieodpowiedzenie na zadane przez wizytującego pytania oraz unikanie prób wykonania przez niego spisu trzeba będzie zapłacić karę.

Dane od rolników będą zbierane na parę sposobów:

- poprzez samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (każda gmina ma obowiązek zapewnić stanowisko do jego wypełnienia);

- wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;

- bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie.

Jakie dane trzeba podać podczas spisu?

Rolnicy będą musieli podać dokładną liczbę maszyn używanych w gospodarstwie, a także dane dotyczące powierzchni wszystkich należących do niego gruntów, czyli pastwisk, upraw stałych, zasiewów, łąk oraz szkółek. Do spisu trafi również pogłowie zwierząt gospodarskich. Jakie zwierzęta zostaną spisane? Między innymi będą to świnie, knury, lochy, warchlaki, jałówki, byczki, jagnięta, samice zwierząt futerkowych czy kury nioski.

Wymagane będą też informacje dotyczące hodowli ryb, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich oraz zużycia nawozów gospodarskich. 

Po co przeprowadzany jest spis?

Jak można było przeczytać wyżej, spis jest obowiązkowy. To oznacza, że za nie wzięcie w nim udziału grozi kara grzywny (grzywna określona na podstawie ustawy o statystyce publicznej - może wynieść nawet 5 tys. zł!). 

Dane, które zostaną przekazane w spisie rolnym posłużą potem jako materiały do analiz, zestawień, opracowań, a także tworzenia i aktualizacji operatów statystycznych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczby zebrane w spisie będą zestawiane z danymi z innych badań statystycznych, a także z informacjami, które zebrano w powszechnym spisie ludności i mieszkań. Zebrane przez urzędników dane rolników nie będą mogły być wykorzystane w żadnym innym celu.

źródło: [superbiz.se.pl]

Tagi: Emerytura