Abp Jędraszewski i jego kazanie. East News/Jan Bielecki
Źródło: East News/Jan Bielecki
Wszystkie wideo autora Paweł Sekmistrz
Autor Paweł Sekmistrz - 7 Marca 2021

Abp Jędraszewski: Europę "można jeszcze ocalić". Poruszył temat aborcji

Abp Jędraszewski wygłosił kazanie skierowane do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. W swojej przemowie nawiązywał do aborcji, która ma być, jego zdaniem, wynikiem zapomnienia o wartości człowieka spowodowanego odejściem Europy od wiary chrześcijańskiej.

  • Abp Jędraszewski wygłosił kazanie skierowane do uczestników rekolekcji Zakonu Jana Pawła II
  • Duchowny nawiązywał do utraty wiary w Boga w społeczeństwie, która ma prowadzić do coraz większego egoizmu wśród jego członków
  • Zwrócił uwagę, że jedynie powrót do chrześcijańskich wartości może odbudować etykę mieszkańców Europy

Abp Jędraszewski stwierdził podczas kazania, że w dzisiejszym świecie coraz trudniej jest przyznawać się chrześcijanom do wyznawanej wiary. 

Abp Jędraszewski o upadku chrześcijańskiej Europy

W papieskim sanktuarium na krakowskich Białych Morzach odbyły się rekolekcje dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, katolickiego zrzeszenia mężczyzn mających inspirować się w swoim życiu ideami i poglądami głoszonymi przez polskiego papieża. 

Gościem uroczystości był arcybiskup Marek Jędraszewski, który został poproszony o wygłoszenie kilku słów do zgromadzonych. W swoim przemówieniu duchowny wielokrotnie nawiązywał do upadku chrześcijańskiej Europy, który jego zdaniem ma mieć miejsce na naszych oczach. 

Andrzej Duda pojawił się na charytatywnych zawodach w narciarstwie alpejskimAndrzej Duda pojawił się na charytatywnych zawodach w narciarstwie alpejskimCzytaj dalej

- Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka - mówił kapłan, nawiązując do tematyki związanej z aborcją. 

Abp Jędraszewski stwierdził również, że tylko oparcie się na zasadach chrześcijańskiej myśli europejskiej głoszonej przez Jana Pawła II może doprowadzić do odbudowy poczucia wartości człowieka w mieszkańcach kontynentu. 

Zagubienie człowieka 

Metropolita krakowski stwierdził, że utrata wiary w Boga sprawia, że ludzie nie chcą doceniać wartości ludzkiego życia, co prowadzić ma do upowszechniania się aborcji i eutanazji

- Wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga, nie ma miejsca dla człowieka - powiedział abp Jędraszewski. 

Duchowny podkreślił, że coraz częściej ludzie padają ofiarami własnego egoizmu, który prowadzi do osamotnienia i zabiegania jedynie o własne interesy, kosztem utraty chęci pomocy drugiej osobie znajdującej się w potrzebie. 

- Nie patrzy się na ludzką egzystencję jako całość – nie tylko w kategoriach życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale patrzy się na ludzką egzystencję jako na egzystencję człowieka samotnego, skazanego niejako na siebie samego, unikającego wręcz więzów solidarności i jedności z innymi ludźmi, przeciwnie – pogłębia się obojętność etyczna, a wraz z nią gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje - mówił podczas kazania dla Zakonu Jana Pawła II. 

Abp Jędraszewski podkreślił, że tylko powrót Europy do jej podstaw związanych z wartościami chrześcijańskimi może uchronić ją od upadku. 

Źródło: wp.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV: