wtv.pl > Społeczeństwo > L4 online w czasie ciąży – jak to wygląda? Odpowiadamy
Artykuł Sponsorowany
Artykuł Sponsorowany 24.11.2022 15:25

L4 online w czasie ciąży – jak to wygląda? Odpowiadamy

doctor-workplace-top-view-doctor-office-work-with-stethoscope-laptop-pen-clipboard-with-copy-space-your-text-modern-medical-information-technology-flat-lay-copy-space
freepik.com

Zwolnienia L4 online wprowadziły niemałą rewolucję na rynku. Do niedawna bowiem zwolnienie lekarskie wystawiane było tylko podczas stacjonarnej wizyty lekarskiej. Aktualnie zaświadczenie mogą uzyskać także pacjenci, którzy mają ograniczony dostęp do służby zdrowia lub ich stan zdrowia nie pozwala na mobilność. Należą do nich również kobiety w ciąży.

Jak działają zwolnienia L4 online?

Zwolnienia L4 online są wystawiane przez lekarza na odległość, bez konieczności fizycznej obecności pacjenta w przychodni. Dokument, który działa tak samo, jak klasyczne L4 stanowi idealne rozwiązanie w przypadku, gdy pacjent ma ograniczone możliwości dojazdu do placówki. Z rozwiązania mogą skorzystać również kobiety ciężarne, którym wraz ze zbliżającym się terminem rozwiązania, coraz bardziej doskwierają ciężki brzuszek oraz ciążowe dolegliwości.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online? Ile to kosztuje?

Zwolnienia L4 online są wypisane bardzo szybko na odległość. Przykładowo, nie ma konieczności udawania się osobiście do gabinetu lekarskiego, aby otrzymać L4 online na NaszaRecepta.pl, wystarczy jedynie wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej podmiotu medycznego. Potrzebne będą następujące dane:

  • NIP pracodawcy,

  • dane pacjentki: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, miasto, kod pocztowy, PESEL,

  • data nieobecności w pracy,

  • opis dolegliwości i inne informacje dla lekarza,

  • data wnioskowanego powrotu do pracy (L4 może trwać maksymalnie 7 dni z możliwością przedłużenia).

Warto wiedzieć: w przypadku kobiet w ciąży czas trwania zwolnienia L4 online jest dłuższy. Mogą one skorzystać L4 na okres 270 dni i zyskują prawo do otrzymywania 100% swojego wynagrodzenia obliczanego na podstawie średniej z ostatniego roku.

Następnie trzeba uiścić opłatę za konsultację z lekarzem (około 100 złotych, natomiast przy kolejnych konsultacjach zdalnych można liczyć na rabaty) i poczekać na kontakt ze strony lekarza.

Dla kogo dostępne są zwolnienia L4 online?

Skoro wiemy już, jak uzyskać zwolnienie lekarskie online, warto powiedzieć o tym, dla kogo taka forma uzasadnienia nieobecności w pracy jest dostępna. Ze zwolnienia L4 online mogą skorzystać:

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, która przepracowała w danej firmie przynajmniej 30 dni,

osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie / o dzieło, pod warunkiem że podlegają one ubezpieczeniu chorobowemu i opłacają składki dłużej niż 90 dni,

przedsiębiorców, którzy opłacają dobrowolnie składkę chorobową (wtedy konieczne jest złożenie wniosku o zasiłek chorobowy).

Jak sprawdzić L4 online w ciąży?

Zwolnienia L4 online są przesyłane do ZUS oraz pracodawcy automatycznie, wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca nie ma konta PUE ZUS, wtedy wymagane jest dostarczenie wydrukowanego L4 w ciągu 7 najbliższych dni. Bez względu na to, czy pracodawca ma PUE ZUS, czy nie, pracownik powinien poinformować o zwolnieniu, np. telefonicznie.

W przypadku zwolnienia L4 online pracodawca może mieć wgląd w przyczynę nieobecności. Wpisanie do L4 ciąży skutkuje bowiem wyższym zasiłkiem chorobowym. Jak sprawdzić L4 online w ciąży? Z punktu widzenia pracodawcy wystarczy zalogować się na profil ZUS PUE, natomiast pracownik sprawdza swoje zaświadczenie z poziomu Internetowego Konta Pacjenta lub bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia.

Warto wiedzieć: jeśli przyczyną L4 nie jest ciąża, a jakaś choroba, na zwolnieniu lekarskim nie są widoczne szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia ani też kod choroby. Takie dane są poufne i przeznaczone jedynie do wglądu lekarza oraz pacjenta, którego one dotyczą. Kontrole sprawdzające to, czy pracownik rzeczywiście przebywa na zwolnieniu lekarskim, są przeprowadzane, gdy pracodawca podejrzewa, że L4 online jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Do takiej sytuacji może doprowadzić np. częste ubieganie się o zwolnienia L4 online od różnych lekarzy.

Tagi:
Powiązane