fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. Warszawa 22.04.2018. n/z Para starszych osob odpoczywa na lawce w parku.. ARKADIUSZ ZIOLEK/East NewsŹródło: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Wszystkie wideo autora Julian Bakuła
Autor Julian Bakuła - 13 Stycznia 2021

IE: Podniesienie wieku emerytalnego do poziomu 67 lat jest konieczne. Druzgocące informacje

Instytut Emerytalny - Think Tank zajmujący się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami i długofalowym oszczędzaniem - opublikował ekspertyzę pt. "Demografia - największe wyzwanie tej dekady", z której wynika, że ze względu na starzenie się polskiego społeczeństwa w najbliższych latach wyrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 67 lat stanie się nieuniknione.

Wiek emerytalny w górę?

Autorzy raportu - dr Antoni Kolek oraz Oskar Sobolewski - przedstawiają diagnozę demograficzną, zgodnie z którą do 2050 roku osoby powyżej 65. roku życia stanowić będą 1/3 polskiego społeczeństwa. Równocześnie znacząco zmniejszy się liczba osób pracujących względem liczby osób przed podjęciem aktywności zawodowej lub po jej zakończeniu.

Według danych ZUS do roku 2080 w Polsce będzie 14 mln osób w wieku produkcyjnym wobec 15 mln osób w wieku poprodukcyjnych, co stawia nas w czołówce najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie

Ten trend demograficzny oznacza, że osoby w wieku produkcyjnym będą w najbliższych latach w coraz większym stopniu obciążane daninami publicznymi służącymi utrzymaniu reszty społeczeństwa, w tym wypłacie emerytur

"Łączna wartość zobowiązań Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z odprowadzonych składek emerytalnych wynosi około 3 bln zł (3 000 mld zł)" - czytamy w ekspertyzie. Obciążenie to okaże się jeszcze większe, jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko starzenie się społeczeństwa, ale też jego depopulację - według ZUS do roku 2080 będzie nas 30,3 mln - oraz stopniowe przechodzenia na emeryturę osób z wyżu populacyjnego z lat 1956-1961 (gdy rodziło się średnio 720 tys. dzieci rocznie wobec około 380 tys. rocznie obecnie).

Ksiądz z ambony obrażał Rodowicz i Kozidrak oraz mówił o śmierci. Ksiądz z ambony obrażał Rodowicz i Kozidrak oraz mówił o śmierci. "Podstarzałe, spróchniałe matrony"Czytaj dalej

Należy podnieść wiek emerytalny?

Według ekspertyzy Instytutu Emerytalnego odpowiedzią na prognozowany wzrost obciążenia daninami finansowymi osób w wieku produkcyjnym powinno być wyrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 67. roku życia.

Oczekiwana długość życia kobiet w Polsce (82,3 lat) jest o niemal 8 lat wyższa od oczekiwanej długości życia mężczyzn (74,5 lat), a wiek emerytalny dla kobiet (60 lat) jest o 5 lat niższy od wieku emerytalnego dla mężczyzn (60 lat), co oznacza, że kobiety przebywają na emeryturze około 22 lata, a mężczyźni - około 10 lat., co jest według autorów ekspertyzy argumentem na rzecz wyrównania wieku emerytalnego.

"Konieczne jest wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do poziomu 67 lat. Powinno to następowaćstopniowo. W przypadku mężczyzn do roku 2025, a w przypadku kobiet do roku 2040. Należy podkreślić, że podniesienie wieku nie będzie odczuwalne dla obecnych 50 – 60 latków, którzy będą pracowali dłużej o kilka miesięcy, maksymalnie o rok/półtora. Obejmie to przede wszystkim dzisiejszych 40-latków i osoby młodsze. To ważna informacja, na którą należy zwrócić uwagę komunikując społeczeństwu plan podniesienia wieku emerytalnego" - tłumaczą autorzy ekspertyzy.

Z analiz Instytutu Emerytalnego wynika, że negatywne zjawiska związane ze starzeniem się społeczeństwa Polska odczuje jeszcze w obecnej dekadzie. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym przełoży się na mniejsze wpływy z podatków i składek, a brak wystarczającej liczby rąk do pracy osłabi przedsiębiorstwa.

Depopulacja polskiego społeczeństwa ma mieć także niekorzystny wpływ na rynek nieruchomości oraz możliwości produkcyjne kraju. Wobec tego oprócz podwyższenia wieku emerytalnego eksperci rekomendują zastosowanie rozwiązań stymulujących wzrost liczby ludności w kraju "zarówno poprzez migracje, jak i politykę pronatalistyczną".

Źródło: superbiz.se.pl, Instytut Emerytalny

Artykuły polecane przez redakcję WTV: