UOKiK. Zofia i Marek Bazak/East NewsŹródło: Zofia i Marek Bazak/East News
Wszystkie wideo autora Alan Wysocki
Autor Alan Wysocki - 14 Stycznia 2021

Urzędnicy dostaną możliwość przeszukiwania mieszkań. Dziś takie prawo ma tylko policja

Przedstawiciele UOKiK uzyskają możliwość przeszukiwania mieszkań. Wcześniej pracownicy Urzędu mogli interweniować jedynie w siedzibie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Tomasz Chróstny wyjaśnił, o co dokładnie chodzi.

  • Dotychczas UOKiK mogło interweniować w miejscach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza
  • Realizacja unijnej dyrektywy wymusza uzupełnienie wcześniej obowiązujących przepisów
  • "Tego typu praktyki są realizowane zgodnie z określoną procedurą" - uspokaja Chróstny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwalcza wszelkie metody naruszania zasad wolnorynkowej konkurencji. Oznacza to, że przedstawiciele organu mogą interweniować w przypadku niezgodnego z przepisami dążenia do monopolizacji danego rynku.

Przedstawiciele UOKiK mają nowe możliwości. Nadchodzą kontrole?

Konkretne zakazy reguluje Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów orazTraktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który nie zezwala na podejmowanie antykonkurencyjnych porozumień oraz nadużywanie pozycji dominującej względem innych przedsiębiorstw.

Przeszukania dotychczas mogły mieć miejsce w siedzibie, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Obecnie działania będzie można prowadzić także w prywatnych mieszkaniach. Interwencja nie może zostać podjęta w wyniku decyzji prezesa UOKiK. Niezbędne jest złożenie wniosku, a także uzyskanie zgody Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Lech Wałęsa opublikował prywatny fragment o ojcu Jarosława Kaczyńskiego. Ruszyła lawina skrajnych komentarzyLech Wałęsa opublikował prywatny fragment o ojcu Jarosława Kaczyńskiego. Ruszyła lawina skrajnych komentarzyCzytaj dalej

Działania w biurach, czy lokalach mogą prowadzić przedstawiciele UOKiK, funkcjonariusze policji lub osoby zatrudnione w innym organie ochrony konkurencji Unii Europejskiej. Pierwszym obowiązkiem, spoczywającym na barkach urzędników, jest doręczenie upoważnienia do przeszukania, jak i wylegitymowania się przed przedsiębiorcą

Uprawnienia pracowników UOKiK zostały szczegółowo rozpisane. Mają oni prawo do:

  • Wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu przeszukiwanego przedsiębiorcy.
  • Dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, danych, pism, dokumentów, informatycznych nośników danych i innych przedmiotów, które mogą mieć znaczenie dla oceny ewentualnego naruszenia
  • Sporządzenia kopii lub wydruków informacji i danych zawartych we wszelkiego rodzaju pismach, dokumentach, informatycznych nośnikach danych i innych przedmiotach
  • Żądania od przeszukiwanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu przeszukania
  • Żądania od przeszukiwanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej udostępnienia i wydania innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie.

Wdrożenie przepisów jest niezbędne przez wzgląd na obowiązujące prawo unijne. Nowelizacja prawa rozszerza uprawnienia UOKiK-u, ale także wyczerpuje wcześniej skonstruowane przepisy. Chodzi o artykuł 91 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przyjęty w 2007 roku. 

"Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu mieszkalnym lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu są przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego istotnego dla prowadzonego postępowania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek Prezesa Urzędu, udzielić zgody na przeprowadzenie przeszukania, w tym na dokonanie zajęcia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, przez funkcjonariuszy Policji" - czytamy w przepisie. 

- Tego typu praktyki są realizowane zgodnie z określoną procedurą. U nas na stronie jest poradnik, w którym są zawarte wszelkie informacje, jakie powinien znać przedsiębiorca, w tym m.in. wskazówki, jak się zachować - uspokajał Tomasz Chróstny, prezes UOKiK w rozmowie z Radiem Maryja.

- Tego typu działania są również realizowane w asyście policji, więc nie mówimy tutaj o subiektywnej ocenie, ale mówimy o sytuacji, gdy w toku postępowania zebrany materiał bardzo mocno uprawdopodabnia tę nieuczciwą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów - dodawał w rozmowie z katolickim medium. 

- W sytuacji gdy istnieje prawdopodobieństwo, że materiały istotne w toku postępowania znajdują się w gospodarstwie domowym, znajdują się np. w mieszkaniu czy w domu danego członka zarządu, jeżeli wyrazi na to zgodę sąd, będziemy mogli w asyście policji dokonać przeszukania - zapewniał. 

Artykuły polecane przez redakcję WTV: