Artykuły powiązane tematycznie - Socjalizm

Socjalizm jest niejednoznacznym pojęciem, mogącym odnosić się zarówno do idei politycznej, jak i doktryny gospodarczej, zakładającej, w uproszczeniu, kontrolę gospodarki, upowszechnienie świadczeń socjalnych oraz solidarność społeczną. Jej najważniejszymi teoretykami byli Karol Marx i Friedrich Engels, choć genezy myśli socjalistycznej szuka się nawet w filozofiach starożytnych.