Artykuły powiązane tematycznie - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Resort zajmujący się sytuacją finansową naszego społeczeństwa. Celami prac ministerstwa jest poprawienie sytuacji rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, a także seniorów i seniorek.