Artykuły powiązane tematycznie - Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – organ sprawujący nadzór nad instytucjami krajowymi, powołany na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.