Artykuły powiązane tematycznie - Kapitalizm

Kapitalizm jest systemem gospodarczym, którego filarami są prywatna własność środków produkcji i wolny rynek. Wywodzi się z myśli liberalnej XVIII wieku. Wśród osób, które wywarły największy wpływ na jej rozwój, wymienić można Adama Smitha, Ayn Rand a w kontekście XX-wiecznego liberalizmu i neoliberalizmu - Miltona Friedmana. W kapitalizmie występują dwie klasy społeczne - posiadacze kapitału, czerpiący z niego zysk i pracownicy najemni.