Artykuły powiązane tematycznie - III RP

III RP, czyli III Rzeczpospolita, jest określeniem istniejącego obecnie państwa polskiego, użytym w Konstytucji z 1997 roku. Nazwa ma stanowić jasne rozgraniczenie między bieżącą sytuacją w kraju, a okresem Polskiej Republiki Ludowej. Za początek III RP najczęściej przyjmuje się datę 4 czerwca 1989 roku, czyli datę pierwszych, częściowo wolnych wyborów.