Artykuły powiązane tematycznie - Gender

Gender to, w dosłownym tłumaczeniu, płeć kulturowa, czyli zestaw norm i zachowań, przypisywanych przez kulturę danej płci. W odróżnieniu od płci biologicznej, jest uwarunkowana przez czynniki zewnętrzne. Samo słowo gender pochodzi z języka angielskiego i może być tłumaczone, jako płeć, ale nie jest tożsame ze słowem “sex”, odnoszącym się wyłącznie do cech fizycznych i ról w procesie rozmnażania płciowego.