Artykuły powiązane tematycznie - Edward Babiuch

Był Prezes Rady Ministrów za czasów Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Urząd ten objął w 1980 roku.