W Rybniku nauczyciele mogą liczyć na 1 zł brutto dodatku motywacyjnego. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Źródło: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Wszystkie wideo autora Agata Jaroszewska
Autor Agata Jaroszewska - 5 Marca 2021

Nauczycielom z Rybnika obniżono dodatek. Z 40 do 1 zł

Motywacja w pracy nauczycieli jest bardzo ważna, jednak od lat głośno oni mówią o tym, że to nie pieniądze są ich siłą napędową. Podkreślają, że miesięczne wynagrodzenie nie jest adekwatne do poświęcanego na pracę czasu oraz wagi wykonywanego zawodu. Wydaje się, że w najgorszej sytuacji są pedagodzy z Rybnika. To właśnie tam miasto zdecydowało o zmniejszeniu dodatku motywacyjnego do 1 zł brutto. Czy jest to zgodne z prawem?

  • W Rybniku nauczycielom został zmniejszony do 1 zł brutto dodatek motywacyjny
  • Przez ostatnie 8 miesięcy wynosił on 40 złotych, wcześniej natomiast było to 80 złotych
  • ZNP Rybnik nie wyklucza symbolicznej akcji protestacyjnej i zwrócenie przez nauczycieli złotówki dodatku do kasy miasta
  • Bezprawnik.pl zauważa ewentualne problemy z zasadnością tak drastycznej zmiany dodatku przez rybnicki ratusz, związane jest to z przepisami Kodeksu Pracy: zamiast arbitralnej decyzji nauczyciele powinni zdaniem portalu dostać wypowiedzenie zmieniające

Wiadomości dotyczące sytuacji nauczycieli z Rybnika w województwie dolnośląskim obiegły kraj. Pedagodzy motywowani są tam zaledwie złotówką brutto miesięcznie. Od miesięcy o zmianę podejścia ratusza walczy ZNP Rybnik.

Koronawirus dotknął niemal wszystkie gałęzie gospodarki i wydaje się, że rybnicki urząd szuka oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli. Sytuacja wydaje się kuriozalna. Dlaczego zdecydowano się na określenie dodatku motywacyjnego na poziomie złotówki brutto, zamiast całkowicie go zlikwidować?

Rybnik: nauczyciele z obniżką dodatku motywacyjnego. Teraz wynosi on 1 zł brutto

Przez ostatnie 8 miesięcy nauczyciele w Rybniku otrzymywali 40 złotych dodatku motywacyjnego zawartego w comiesięcznym uposażeniu. Wcześniej wynosił on 80 złotych, jednak teraz otrzymywać mają zaledwie 1 zł brutto.

Trudno mówić by którakolwiek z tych kwot była wystarczającym motywatorem do większego zaangażowania w trudną pracę kształtowania młodego pokolenia, jednak wysokość kwoty określonej przez ratusz oburza. Dlaczego nie zdecydowano się na całkowite jego zniesie i uniknięcie kontrowersji? Jak wskazuje portal bezprawnik.pl rybnicki samorząd nie może zlikwidować dodatku motywacyjnego swoim nauczycielom z powodu przepisów.

Kinga Duda podwieziona do pracy przez ochroniarza, który miał od razu odjechać. „Niebezpieczna niekonsekwencja ochrony”Kinga Duda podwieziona do pracy przez ochroniarza, który miał od razu odjechać. „Niebezpieczna niekonsekwencja ochrony”Czytaj dalej

Karta Nauczyciela wskazuje, że muszą oni otrzymywać od swoich samorządów dodatek motywacyjny. Jednocześnie portal wskazuje, że takie zmniejszanie wynagrodzenia pedagogów może być niezgodne z prawem, w związku, że dodatek ten jest nieodzowną częścią miesięcznego uposażenia, a decyzja została podjęta arbitralnie.

ZNP Rybnik postanowiło w mediach społecznościowych upublicznić swoją korespondencję z tamtejszym ratuszem. Zapowiadana jest również symboliczna akcja protestacyjna.

"Dodatek im się po prostu należy"

Temat dodatku motywacyjnego wynoszącego 1 zł brutto podjął również "Głos nauczycielski". Branżowy magazyn zapytał prezes Oddziału ZNP w Rybniku, Izabelę Faksę-Lerch o obecną sytuację pedagogów z tego regionu oraz stosunku ratusza do całej sytuacji.

- Od października już trzykrotnie apelowaliśmy do miasta o przyznanie godnych dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, ale nic się nie zmieniło. [...] Chcieliśmy uświadomić wszystkim decydentom, że podczas zdanej nauki nauczyciele ciężko pracują i ten dodatek im się po prostu należy. W piśmie przytoczyłam zakres czynności dodatkowych nauczycieli wykonywanych przez ostatnie trzy miesiące. Szczególnie dotknięci zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych zostali pracownicy pedagogiczni rybnickich przedszkoli - mówiła dla "Głosu nauczycielskiego" prezes rybnickiego ZNP. Wskazała również na argumenty pojawiające się ze strony tamtejszego ratusza.

- Niestety w odpowiedzi [...] przeczytaliśmy o braku środków w miejskiej kasie, co ma być spowodowane zmniejszeniem subwencji oświatowej. Już nie wiemy do kogo mamy się zwrócić w tej sprawie. Zastanawiamy się nad pismem do ministra Czarnka, bo przecież pan premier Morawiecki chwali samorządy, że tak gospodarują subwencją oświatową, że nawet chodniki za nią budują. Zamierzamy teraz nagłaśniać sprawę w mediach - komentuje Izabela Faks-Lerch. Sygnalizuje jednocześnie formy, jaką przyjąć może ewentualny strajk tamtejszych nauczycieli.

W rozmowie z "Głosem nauczycielskim" prezes rybnickiego ZNP wskazuje, że wraz z "Solidarnością" działającą w sferze oświaty rozpatrywane są scenariusze symbolicznego protestu. Nauczyciele deklarują, że są gotowi przelać swoje dodatki motywacyjne z powrotem do kasy miasta, lub też przekazać je na cele charytatywne.

- W Rybniku jest zatrudnionych ponad 2,5 tys. nauczycieli, licząc po złotówce można by uzbierać 2,5 tys. zł. Wciąż liczę jednak jeszcze na to, że uda się porozumieć z prezydentem - dodaje prezes ZNP Rybnik.

Bezprawnik wyjaśnia dlaczego określenie dodatku na poziomie 1 zł brutto może być problemem dla ratusza

O ile jak wskazuje bezprawnik.pl nic poza "poczuciem dobrego smaku" nie stoi na prawnej przeszkodzie ustanowieniu kwoty dodatku motywacyjnego na poziomie 1 zł brutto, to już problem są zmiany ustalonych wcześniej stawek.

Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielom zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela. To właśnie tam określono, że do miesięcznego uposażenia wlicza się również dodatek motywacyjny. Kwestie nieregulowane przez Kartę Nauczyciela regulowane są przez Kodeks Pracy, zatem zdaniem portalu bezprawnik.pl rybniccy nauczyciele powinni otrzymać wypowiedzenie zmieniające dodatek motywacyjny.

Wynikać ma to z faktu, iż jest on ważną częścią składową ich umowy o pracę i ze względu na bycie istotnym elementem wynagrodzenia miesięcznego. Arbitralna decyzja podjęta przez samorząd może naruszać prawa pedagogów?

Źródło: bezprawnik.pl / Głos nauczycielski / Facebook.com ZNP Rybnik

Artykuły polecane przez redakcję WTV: