Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Biznesinfo.plŹródło: Biznesinfo.pl
Wszystkie wideo autora Alan Wysocki
Autor Alan Wysocki - 20 Lutego 2021

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań rusza już 1 kwietnia. Udział jest obowiązkowy

Od kwietnia wyruszy Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Prace będą realizowane aż do 30 czerwca. Działania zostaną podjęte głównie za pośrednictwem internetu. Nie wyklucza się jednak wizyt w miejscu zamieszkania.

  • Przepisy zabraniają odmówienia wzięcia udziału w Spisie. "W przypadku odmowy spisania się może grozić kara grzywny. O tym jednak zawsze decyduje sąd" - podała rzeczniczka GUS dla Money.pl. Kara może wynieść do 5 tysięcy złotych
  • Będziemy musieli udzielić szczegółowych informacji z zakresu aż 8 dziedzin. Chodzi między innymi o demografię, niepełnosprawność, aktywność ekonomiczną, wykształcenie
  • Nasze dane posłużą do prowadzenia statystyk i analiz. Do 2023 roku informacje zostaną przekazane do Eurostatu

Główną podstawą prawną do przeprowadzenia Spisu jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązane do przedstawienia wyczerpujących danych dotyczących ludności i mieszkań. Działanie należy ponawiać co 10 lat. Ostatni spis powszechny przeprowadzono w 2011 roku. Po zakończeniu prac, zgromadzone informacje zostaną przekazane do Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Od kwietnia zacznie obowiązywać Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Wiemy, jakie padną pytania

Nasze dane służą jedynie do prowadzenia statystyk i analiz statystycznych oraz zestawień. Jest to w pełni bezpieczna procedura, niezagrażająca naszej anonimowości. Pieczę nad pracami sprawuje sam Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań nie obejmie szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

Samorządowiec udostępnił zdjęcie z ośmioma gwiazdkami. PiS nie potrafi przejść obojętnieSamorządowiec udostępnił zdjęcie z ośmioma gwiazdkami. PiS nie potrafi przejść obojętnieCzytaj dalej

Prowadzenie prac spisowych jest finansowane ze Skarbu Państwa. Informacji możemy udzielić za pomocą samospisu internetowego, przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji. Będzie to główna metoda gromadzenia danych, choć nie wyklucza się bezpośrednich wizyt. Rachmistrz spisowy może jednak przeprowadzić wywiad bezpośredni z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dopuszcza się także formy telefoniczne. W tym roku formy te mają mieć charakter uzupełniający.

Zakres udzielanych informacji obejmie aż 8. dziedzin. Chodzi o niepełnosprawność, demografię, aktywność ekonomiczną, wykształcenie, migracje, charakterystykę etniczno-kulturową, gospodarstwa domowe i rodziny, a także stan i charakterystykę zasobów mieszkaniowych. Niezbędne jest również udzielanie prawdziwych danych.  

Poniżej wymieniamy część pytań, na które należy udzielić odpowiedzi.

  • liczba izb w mieszkaniu, rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania, wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, powierzchnia użytkowa mieszkania, rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania mieszkania
  • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna, język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego
  • okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej
  • samoocena niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności
  • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo, lokalizacja miejsca pracy, zawód wykonywany, wymiar czasu pracy

"Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań" - wyjaśniają przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego. Powszechni Spis Ludności i Mieszkań jest zobowiązany do respektowania 4 zasad. Chodzi o jednoczesność, powszechność, periodyczność, a także bezpośredniość. 

Warto podkreślić, że na podstawie sporządzonych statystyk ugrupowania rządzące będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące kwestii gospodarczych i społecznych. Informacje za osoby małoletnie przedstawiają ich opiekunowie prawni. W przypadku wizyt domowych zachowane będą wszelkie zasady sanitarno-epidemiczne. Chodzi o zasłanianie ust oraz nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu społecznego. 

Choć początkowo mówiło się, że w tym roku w ogóle nie dojdzie do wizyt domowych ze względu na pandemię, przedstawiciele GUS-u przekazali odmienne informacje. Jak zaznaczają, ostatecznie te mogą się odbyć, jednak woleliby uniknąć podobnej sytuacji.

- Nie wykluczamy wizyt w domach. Zachowujemy taką możliwość. Postępujemy jednak w pełni odpowiedzialnie. Dlatego chcemy wydłużyć prowadzenie spisu, aby reagować adekwatnie do warunków. Liczymy, że szczepienia poprawia sytuację. Jeśli jednak będzie jakiejkolwiek zagrożenie to w ogóle nie będziemy realizowali spisów bezpośrednich, a wyłącznie przez telefon. Doprecyzuję, że wywiad bezpośredni jest krótki i nie jest niebezpieczny, ale przyjmujemy na razie, że w początkowej fazie takich wywiadów nie będzie. Wszystkich zachęcamy do spisywania się przez internet - powiedział prezes instytucji dr Dominik Rozkrut w programie "Money. To się liczy".

GUS uruchomi specjalną infolinię. Od 15 marca wszelkie pytania oraz wątpliwości można zgłaszać pod numerem 22 279 99 99.

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: [GUS]