Czy sektor handlu może liczyć na specjalne względy Ministerstwa Zdrowia?. ZOFIA BAZAK Marek BAZAK/East NewsŹródło: ZOFIA BAZAK Marek BAZAK/East News
Wszystkie wideo autora Agata Jaroszewska
Autor Agata Jaroszewska - 11 Stycznia 2021

Sklepy spożywcze nawet w pandemii są nieustannie otwarte. Czy Ministerstwo Zdrowia zaszczepi ich pracowników szybciej?

Narodowy Program Szczepień, zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia, podzielony został na kilka etapów, jednak ku zdziwieniu wielu osób nie zostali uwzględnieni w nim pracownicy handlu. Polska Izba Handlu w komentarzu dla naszej redakcji podkreśla, że zaszczepienie osób pracujących w sklepach spożywczych powinno zostać odgórnie zagwarantowane. Resort zdrowia przedstawił nam swoje stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z przekazanymi informacjami nie ma on planów uprzywilejowania pracowników sektora handlu.

  • Wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński w wypowiedzi dla WTV wskazuje, że pierwszeństwo w szczepienia osób pracujących w sklepach spożywczych powinno być traktowane jako konieczność
  • Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmieniać i wyszczególniać tej grupy społecznej w harmonogramie Narodowego Programu Szczepień
  • Pracownicy sklepów spożywczych wskazują, że pracują nieprzerwanie mimo zamykania przez rząd innych miejsc i placówek, jednak nie mogą liczyć na specjalne względy w kwestii przyjęcia szczepień chroniących przed zakażeniem się koronawirusem

W momencie, gdy Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim na zmianę zamykało i otwierało kolejne gałęzie gospodarki, sklepy spożywcze były jednymi z niewielu nieustannie otwartych miejsc.

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, czy na którymkolwiek z etapów bierze pod uwagę uprzywilejowanie tej branży. Część pracujących w handlu osób ma za złe rządzącym ignorowania ich stopnia narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Mimo ciągłego kontaktu z osobami trzecimi i pracą nawet w momencie, gdy inni zostali odgórnie zamknięci w domach, pracownicy sklepów spożywczych nie mogą cieszyć się nobilitacją ze strony resortu zdrowia.

Pracownicy sklepów spożywczych uwzględnieni przez Ministerstwo Zdrowia w harmonogramie szczepień? Znamy stanowisko resortu

Czy osoby zatrudnione w sklepach spożywczych mogą liczyć na to, że Ministerstwo Zdrowia nie pozostanie głuche na ich prośby i doda tę grupę zawodową do grup uprzywilejowanych w kolejności przyjmowania szczepionki przeciw koronawirusowi? Skierowaliśmy do resortu pytanie dotyczące tego, czy planowane jest uwzględnienie zmian w stworzonym wcześniej planie Narodowego Programu Szczepień.

- Uprzejmie informuję, że proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. W kolejnych etapach szczepieni będą:
 etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele
- przekazuje WTV Justyna Maletka z Ministerstwa Zdrowia.

129. miesięcznica smoleńska, mimo pandemii. Kaczyński pochyla się nad wieńcem, policja i wojsko zaangażowane129. miesięcznica smoleńska, mimo pandemii. Kaczyński pochyla się nad wieńcem, policja i wojsko zaangażowaneCzytaj dalej

Resort przewiduje jeszcze dwa inne etapy po rozpoczęciu powszechności szczepień. Niestety w komentarzu przekazanym naszej redakcji brakuje bezpośredniego wskazania na osoby pracujące w sklepach spożywczych. Wydaje się, że możliwe, iż osoby pracujące w handlu, w tym w sklepach spożywczych, mogą czekać na swoją kolej szczepienia dopiero w drugim lub trzecim etapie powszechnego szczepienia przeciwko COVID-19.

Pracownicy handlu i przedsiębiorcy potraktowani jak reszta populacji, czy zyskają jednak szansę na wcześniej przyjęcie szczepionki?

- Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczneetap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji - czytamy w wypowiedzi Justyny Maletki dla WTV.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest wyjątkowo rozmyte i trudno zrozumieć, czy pracownicy sklepów spożywczych będą brani pod uwagę przy końcu etapu 2. ("osoby zapewniające podstawową działalność państwa i narażone na kontakty"), czy na początku etapu 3 ("pracownicy sektorów zamkniętych rozporządzeniami").

Zdecydowanie bardziej jasne zdanie w kwestii szczepienia osób zatrudnionych w sklepach spożywczych ma Polska Izba Handlu. Wiceprezes PIH Maciej Ptaszyński komentuje sytuację, która obecnie oburza wiele osób związanych z tą gałęzią gospodarki.

Polska Izba Handlu wskazuje szczepienia pracowników sklepów spożywczych jako konieczność

- Pracownicy handlu powinni znaleźć się w grupie priorytetowo szczepionej przeciw koronawirusowi. Są osobami zapewniającymi funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażonymi na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. W grudniu zwróciliśmy się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia - czytamy w odpowiedzi Macieja Ptaszyńskiego, wiceprezesa PIH. Dodatkowo w wypowiedzi dla WTV zwraca on uwagę na to, że osoby, które spotykamy za kasą w sklepach, od samego początku znajdują się niejako na "pierwszej linii frontu" kontaktu z wirusem SARS-CoV-2.

- Pracownicy sklepów spożywczych od początku pandemii zapewniają społeczeństwu dostęp do jedzenia, przy czym codziennie mają kontakt z setkami klientów. Są w grupie osób wysokiego ryzyka zakażenia korowanwirusem. Ich zdrowie i dyspozycja są niezwykle ważne. Muszą dbać o zdrowie dla siebie, ale także po to, aby nie zarażać przychodzących do sklepów klientów. Muszą być też dyspozycyjni, bo sklepy od początku pandemii mają problemy kadrowe z powodu chorujących lub przebywających na kwarantannie członków personelu - zwraca uwagę Maciej Ptaszyński.

- Pandemia wyraźnie pokazała jak ważna i niezbędna dla społeczeństwa jest rola sklepów spożywczych. Z pewnością placówki te stanęły na wysokości zadania w  zapewnianiu społeczeństwu dostępu do jedzenia. Sieci handlowe dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Zagwarantowanie szybkiego dostępu do szczepień tej grupie zawodowej pozwoli na dalsze sprawne i bezpieczne zapewnianie Polakom dostępu do żywności - dodaje wiceprezes Polskiej Izby Handlu w komentarzu na temat szczepień osób pracujących w sklepach spożywczych.

Nic nie wskazuje jednak, aby Ministerstwo Zdrowia zareagowało na głosy środowiska i zmodyfikowało swoje plany w kwestii harmonogramu grup uprzywilejowanych w Narodowym Programie Szczepień. Zarówno pracownicy, jak i osoby reprezentujące ten sektor głośno mówią o tym, że ryzyko zakażenia jest duże, jednak resort nie widzi potrzeby dodatkowego wyszczególniania tej grupy zawodowej.

Artykuły polecane przez redakcję WTV: