Jarosław Kaczyński
Źródło: Flickr
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 7 Listopada 2019

Jarosław Kaczyński pozwala na mobbing? Mocny list ws. pracowników spółek skarbu państwa

Jarosław Kaczyński jest adresatem listu, dotyczącego sytuacji w spółkach skarbu państwa. I nie mowa w nim, bynajmniej, o postaciach takich, jak Mariusz Banaś, czy Adam Glapiński. Rozwarstwienie na poziomie płac najmocniej uderza w najsłabszych pracowników sektora publicznego.

Podczas gdy, z jednej strony, dyrektorzy i managerowie opływają w luksusach, ciesząc się możliwością zapewnienia etatów dla całej rodziny, niżej postawieni pracownicy "państwówki" nie są w stanie wywalczyć nawet umowy o pracę. Problem ten zauważyli związkowcy ze Związkowej Alternatywy. Wystosowali list do prezesa, Jarosława Kaczyńskiego, którego treść przytaczamy poniżej.

Jarosław Kaczyński wzywany do reakcji. List Alternatywy Związkowej

Szanowny Panie Prezesie

Źle się dzieje w nadzorowanych przez Pana partię spółkach. Kwitnie nepotyzm, kolesiostwo, awansowanie na wysokie stanowiska osób pozbawionych kompetencji, a związanych z kierowaną przez Pana partią. Jeżeli Pana celem jest służba krajowi, a nie tylko swojej partii, to liczymy, że wymusi Pan na rządzie odpartyjnienie spółek skarbu państwa i instytucji publicznych oraz poprawę jakości kadry kierowniczej.

W wielu firmach nadzorowanych przez państwo na masową skalę są zatrudniani pracownicy w ramach umów cywilno-prawnych, choć są spełnione wszystkie warunki pracy etatowej. Wielokrotnie wysyłaliśmy pisma w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Infrastruktury, a nawet do Prezesa Rady Ministrów. Niestety nikt nie reagował, a przecież wielokrotnie obiecywał Pan dobrą zmianę na rynku pracy.

Prezes ZUS nie owija w bawełnę. Wysokość emerytur drastycznie spadniePrezes ZUS nie owija w bawełnę. Wysokość emerytur drastycznie spadnieCzytaj dalej

Od pracowników spółek nadzorowanych przez rząd dowiadujemy się również o przypadkach mobbingu i opresyjnych działań pracodawców. Trudno nam uwierzyć, by Pan przyzwalał na tego typu praktyki, więc liczymy, że podejmie Pan pilne działania na tym polu.

Apelujemy do Pana o interwencję odnośnie dwóch konkretnych przypadków działań antypracowniczych i bulwersującego bezprawia w spółkach kierowanych przez państwo. Prezes Państwowych Portów Lotniczych, Mariusz Szpikowski traktuje firmę jak swój folwark, zwolnił dyscyplinarnie ponad 40 osób, dyskryminuje część związków zawodowych, mobbinguje niewygodnych działaczy, a niedawno wyszło na jaw, że wykorzystał Centralne Biuro Antykorupcyjne, aby ukryć niewygodną prawdę na temat patologii dotyczących funkcjonowania Lotniska Okęcie. Trudno nam pojąć, dlaczego ten człowiek wciąż sprawuje funkcję kierowniczą. Liczymy, że szybko doprowadzi Pan do jego dymisji.

Bulwersujące patologie mają też miejsce na Poczcie Polskiej, której prezes, Przemysław Sypniewski zwolnił dyscyplinarne lidera związkowego, a zarazem ojca samotnie wychowującego dziecko, Piotra Moniuszkę, za wyrażone przez niego podejrzenie, że firma może ogłosić upadłość. Stało się tak, chociaż Poczta ma coraz gorsze wyniki finansowe, a ostatnio swój niepokój o kondycję firmy wyraziło rządowe Centrum Analiz Strategicznych.

Mamy nadzieję, że nie pozostanie Pan ślepy na nieprawidłowości, za które odpowiadają ludzie związani z Pana partią. W spółkach skarbu państwa i przedsiębiorstwach państwowych wciąż czekamy na prawo i sprawiedliwość.