Odnawialne źródła energii
Źródło: Pixabay
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Jakie są odnawialne źródła energii? Niektóre wykorzystujemy też w Polsce

Odnawialne źródła energii, choć mogą wydawać się bardziej “ekologiczne”, mają grono przeciwników.

Jakie są odnawialne źródła energii? I, właściwie, czym są odnawialne źródła energii? Wspomniana woda, czy energia słoneczna są surowcami, których eksploatacja nie poskutkuje ich długotrwałym deficytem. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i uranu, choć wykorzystanie ostatniego z nich, może być uznane za “ekologiczne”.


Jakie są odnawialne źródła energii?


Spośród odnawialnych źródeł energii (w Polsce zazwyczaj do ich opisania używa się skrótu OZE) na największą skalę wykorzystuje się energię grawitacyjną wody. Dziś najczęściej służy ona wytwarzaniu energii elektrycznej, ale korzystano z niej na długo przed rozwojem elektroenergetyki. Płynąca woda zasilała chociażby młyny czy tartaki.


W 2018 roku energia wodna (czy też energia rzek) odpowiadała ona za 62,8% energii z odnawialnych źródeł. Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno: energia wiatru, słoneczna, biopaliwa i energia geotermalna.


Czym są odnawialne źródła energii?


Najobfitszym źródłem spośród wcześniej wymienionych jest energia słoneczna. Problem polega na tym, że jest jednocześnie najbardziej rozproszona. Wykorzystywanie jej, zaraz obok energii wiatrowej w ostatnim czasie wzrasta.


Odnawialne źródła energii pozostają przedmiotem licznych sporów. Zdarza się bowiem, że obsługa niektórych elektrowni OZE wymaga wsparcia, do którego wykorzystuje się tradycyjne metody wykorzystywania zasobów. W związku z tym nie zawsze są tak przyjazne dla planety, jak mogłoby się wydawać.


Wartym omówienia przykładem jej tutaj uran. Mimo że jego zasoby są skończone, okazuje się że pozyskiwanie energii z rozszczepienia jąder atomowych wiąże się z mniejszą emisją CO2 niż w przypadku elektrowni wiatrowych czy słonecznych.


Które odnawialne źródła energii są wykorzystywane w Polsce?


A jak sytuacja wygląda w Polsce? W świetle prawa OZE definiowane są w następujący sposób: „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.


W ostatniej dekadzie zaczęliśmy doganiać resztę Europy w aspekcie wykorzystywania tzw. “zielonej energii”. Od 2017 roku zaobserwować można pewną stagnację w obszerze energetyki wiatrowej, jednak lukę zapełnia tutaj rozkwitająca fotowoltaika.