Jak wyglądają granice Polski?
Źródło:Pexels
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Jakie państwa graniczą z Polską? Szybka ściąga, dot. polskich granic

Jakie państwa graniczą z Polską? Dziś kraj nad Wisłą ma 7 sąsiadów a długość jego granic wynosi 3511 km. Ich kształt zmieniał się znacząco na przestrzeni lat, łącznie z okresem, w którym całkowicie zniknęły z mapy. Jakie państwa sąsiadują z Polską dziś, a jakie kiedyś?

Jakie państwa graniczą z Polską? Mamy 7 sąsiadów. Wyliczając po kolei od zachodu do wschodu, graniczymy z Niemcami (467 km), Czechami (796 km), Słowacją (541 km), Ukrainą (535 km), Białorusią (418 km), Litwą (104 km) i Rosją (210 km). Jeśli zsumujemy te liczby, nie uzyskamy pełnej, wymienionej już długości polskich granic. Dodać do nich należy bowiem granicę morską - 440 km, przy czym długość linii brzegowej to 770 km.


Jakie państwa graniczą z Polską? Jak wygląda polska granica?


Służbą odpowiedzialną za ochronę polskich granic jest Służba Graniczna. Ustanowiono również pas drogi granicznej (15 m) i strefę nadgraniczną (15 km). Znaczna część polskiej granicy przebiega górami.


W Polsce istnieje 16 przejść drogowych, 14 kolejowych, 1 rzeczne, 18 morskich i 20 lotniczych (stan na 1 stycznia 2009). Przejścia na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą są jednocześnie granicami Unii Europejskiej.


Jakie państwa sąsiadują z Polską dziś a jakie sąsiadowały kiedyś?


Współczesne granice Polski ustanowione zostały w 1945 roku podczas konferencji w Jałcie i Poczdamie. Po II Wojnie Światowej graniczyliśmy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, Czechosłowacją i Niemiecką Republiką Demokratyczną. Sytuacja pozostawała niezmienna aż do 1993 roku. W roku 1958 doszło do korekty granicy między Polską a Czechosłowacją. Czechosłowacja otrzymała 1205,90 ha, a Polska tylko 837,46 ha, co do tej pory pozostaje podstawą sporu.


Czasem największej świetności dla kraju pod kątem granic i powierzchni był okreś Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Obszar polski wynosił 990 000 km² w 1634 roku. Sąsiadowaliśmy wówczas m.in. z Cesarstwem Rosyjskim i Królestwem Czeskim i Królestwem Węgierskim.

Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj wtv.pl na: Google News