Ile jest osób LGBT w Polsce?
Źródło: Flick
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Ile jest osób LGBT w Polsce? Odsetek zależy od szerokości geograficznej

Ile jest osób LGBT w Polsce? Odsetek ten, na logikę, powinien być jednolity dla każdej szerokości geograficznej. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki oparte na deklaracjach poszczególnych osób, nie znajdziemy spójności. Postaramy się jednak odpowiedzieć na to pytanie, biorąc pod lupę najnowsze badania i czynniki społeczne.

Najsłynniejszy raport dotyczący ludzkiej seksualności w historii - badania Alfreda Kinseya z przełomu lat 40 i 50 - potwierdzał tezę o 10% osób homoseksualnych w społeczeństwie. Używając metod, uznawanych dziś za archaiczne, dowodził, że 37% mężczyzn i 20% kobiet miało doświadczenia erotyczne z osobami tej samej płci.


Z najważniejszych badań, przeprowadzonych w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, można wyciągnąć wniosek o znacznie niższym odsetku osób nieheteronormatywnych. Ostatni raport brytyjskiego Natsal mówi o 1% kobiet i 1,5% mężczyzn deklarujących się, jako osoby homoseksualne oraz 1,4% kobiet i 1% mężczyzn biseksualnych. Z kolei amerykański Williams Institute oszacował odsetek nieheteroseksualnych Amerykanek i Amerykanów na 3,5%.


Suche dane, oparte na deklaracjach respondentów nie oddają oczywiście pełnego, tęczowego krajobrazu. Zwłaszcza, kiedy mówimy o samym homo- i biseksualizmie, wyłączając tożsamości niebinarne i nie cisseksualne. Jeszcze mocniejszy dysonans odczuć możemy, przyglądając się statystykom dotyczącym zachowań i doświadczeń homoseksualnych.


Różnica między doświadczeniem a orientacją


Tym, co nie zmieniło się od czasu badań Kinseya, jest różnica między odsetkiem osób deklarujących się, jako nieheteronormatywne, a posiadających doświadczenia seksu z osobami tej samej płci.


Z badań Natsal wynika, że w ostatnich 20 latach odsetek kobiet w wieku 16-44 lata, posiadających doświadczenie seksu z osobą tej samej płci, wzrósł z 4% w 1990 roku do 16% w 2010. Mężczyzn, którzy przyznali się do tego typu aktywności w ostatnim badaniu było mniej, bo zaledwie 8%.


Warto pamiętać, że przytoczone do tej pory statystyki i badania, dotyczą dwóch zamożnych, zachodnich państw. W wielu miejscach na świecie prowadzenie tego typu raportów nie byłoby możliwe ze względów kulturowych.


Ile jest osób LGBT w Polsce a ile na świecie?


Dane dotyczące odsetka osób nieheteronormatywnych, do jakich mamy dostęp, dotyczą Europy i krajów anglosaskich. Prezentujemy kilka z nich.


Prowadzone w Australii badania Roy Morgan Research mówią o 3,4% mieszkańcach tego kraju, deklarujących się, jako homoseksualne w latach 2012-2014. Sam fakt, iż jeszcze między 2006 a 2008 było ich 2,4% dowodzi, jak czynniki kulturowe wpływać mogą na precyzyjność tego typu raportów.


New Zealand Attitudes and Values Study przebadało w latach 2012-2014 14,000 respondentów. 2,6% z nich zadeklarowało się, jako osoby homoseksualne, 1,8%, jako biseksualne.


Ilu homoseksualistów w Polsce mówi o swojej orientacji? Badanie dotyczące Europy


O odsetku osób nieheteronormatywnych w Europie, mówi badanie niemieckiego instytutu Dalia. Również ono uwypukla różnice kulturowe i potencjalny niepokój, jaki w niewyoutowanych osobach wzbudzać może pytanie o ich orientację.


Odsetek osób, deklarujących się, jako nieheteronormatywne był wyższy w krajach, które cechuje polityczna i społeczna akceptacja środowisk LGBT. W Niemczech wyniósł 7,4%, w Hiszpanii 6,9%, w Wielkiej Brytanii 6,5%, w Polsce 4,9% a na Węgrzech - zaledwie 1,5%.


Badaniu Dalii, tak jak i wielu innym, państwowym czy niezależnym, zarzuca się liczne luki metodologiczne. Z tego powodu dane podawane w raportach tak często od siebie odbiegają.


W Polsce CBOS prowadził wyłącznie badania dotyczące nastawienia Polek i Polaków do środowiska LGBT oraz jego praw. Ważną konkluzją może być jedno z zadanych przez instytut pytań: “Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę?”.


Jeszcze w 2005 roku twierdząco odpowiedziało 16% respondentów. W 2017 już 32%. Czego to dowodzi? Na to pytanie odpowiada sam CBOS w swoim raporcie:


“Na stosunek do homoseksualizmu i praw par homoseksualnych wpływa osobista znajomość osób o takiej orientacji. Obecnie co trzeci badany (32%) – czyli o 7–8 punktów procentowych więcej niż w latach 2010–2013 i aż dwukrotnie więcej niż w poprzedniej dekadzie – deklaruje, że zna osobiści geja lub lesbijkę. Zakładając, że odsetek gejów i lesbijek jest w populacji stały, wzrost ten można wiązać ze społecznym oswajaniem homoseksualizmu, co przekłada się w jakimś stopniu na skalę coming-outów.”