PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Liczenie domowego budzetu - problemy finansowe. Marek BAZAK/East NewsŹródło: Marek BAZAK/East News
Wszystkie wideo autora Julian Bakuła
Autor Julian Bakuła - 8 Stycznia 2021

Uwaga, ostatni moment na staranie się o wyższą emeryturę. ZUS ma przyznać większe pieniądze, ale dla kogo?

Osoby urodzone w roku 1953, które pobierają emeryturę wcześniejszą, a do tej pory nie wystąpiły o emeryturę powszechną, mają tylko kilka dni na złożenie wniosku o naliczenie emerytury na korzystnych zasadach. Termin upływa 11 stycznia.

W lipcu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na mocy której emerytura powszechna osób z rocznika 1953, które pobierały tak zwaną emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 roku, może zostać ponownie przeliczona.

Dotyczy to między innymi emerytury nauczycielskiejz art. 88 Karty Nauczyciela, emerytury górniczej, emerytury przyznanej z art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, emerytury przyznanej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 lub 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz emerytury kolejowej.

Dotychczas podstawa emerytury powszechnej wypłacanej takim osobom pomniejszana była o kwotę pobranych dotychczas emerytur wcześniejszych. Nowelizacja zmieniła jednak ten stan rzeczy.

Pobierający emeryturę wcześniejszą mają czas do 11 stycznia (kiedy mija 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji) na złożenie wniosku o emeryturę powszechną, która zostanie im naliczona na nowych zasadach - bez pomniejszania jej podstawy o pobrane emerytury wcześniejsze.

Świadczeniobiorcom aktualnie pobierającym już emeryturę powszechną ZUS po 11 stycznia z urzędu przeliczy wysokość emerytury w zgodzie z nowymi przepisami, przesyłając w tej sprawie decyzję wraz z informacją o nowej wysokości świadczenia. 

Podobnego przeliczenia ZUS dokona w przypadku renty rodzinnej przyznanej po zmarłym, który pobierał wcześniejszą emeryturę. Nowelizacja nie obejmuje jednak emerytur pomostowych, ani nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

"Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. (...) Jeśli nowa wysokość emerytury lub renty rodzinnej po przeliczeniu będzie wyższa od pobieranej dotychczas, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie" - czytamy na stronie ZUS.

70 tys. pracowników sieci Biedronka dostało kontrowersyjny prezent. Już za 3 dni czeka ich koncert Zenka Martyniuka70 tys. pracowników sieci Biedronka dostało kontrowersyjny prezent. Już za 3 dni czeka ich koncert Zenka MartyniukaCzytaj dalej

Jak dostać korzystniejszą emeryturę?

W celu skorzystania z korzystnego finansowo przeliczenia wysokości emerytury osoby pobierające wciąż emeryturę wcześniejszą muszą najpóźniej do 11 stycznia złożyć wniosek o emeryturę powszechną (wniosek EMP). Formularzwnioskudostępny jest na stronie ZUS.

Jak podaje Business Insider, według rządowych wyliczeń na przeliczeniu wysokości emerytury w oparciu o nowelizację skorzystają 74 tysiące osób z rocznika 1953, których miesięczne świadczenie wzrośnie średnio o 202 zł, a wyrównanie zaniżonej wcześniej emerytury wyniesie przeciętnie 12 786 zł.

Źródło: ZUS, polskieradio24.pl, businessinsider.com.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV: