Gender
Źródło: Pexels
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Czym jest "ideologia gender"? Określenie spopularyzowali… duchowni

Sam w sobie “gender” oznacza płeć kulturową i przez lata nie dopisywano do niego żadnej “ideologii”. Sytuacja drastycznie zmieniła się w 2013 za sprawą listu pasterskiego Episkopatu Polski. Niedługo później określenie ogłoszone zostało słowem roku.

Czym jest “ideologia gender”? To pytanie najlepiej byłoby zadać osobom, które stosują to określenie. “Gender” zostało okrzyknięte słowem roku 2013 w konkursie prowadzonym przez naukowców z Instytutu Języka Polskiego UW i Fundacji Języka Polskiego. Źródła jego nagłej popularyzacji można upatrywać w liście pasterskim Episkopatu Polski z tego samego roku. Mogliśmy w nim przeczytać:


“Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym.”


Od tamtej pory “ideologia gender” robi furorę w polskiej polityce. Problem jednak polega na tym, że nie ma wiele wspólnego z nauką


Gender: co to znaczy po polsku?


Gender to, w dosłownym tłumaczeniu, płeć kulturowa, czyli zestaw norm i zachowań, przypisywanych przez kulturę danej płci. W odróżnieniu od płci biologicznej, jest uwarunkowana przez czynniki zewnętrzne. Samo słowo gender pochodzi z języka angielskiego i może być tłumaczone, jako płeć, ale nie jest tożsame ze słowem “sex”, odnoszącym się wyłącznie do cech fizycznych i ról w procesie rozmnażania płciowego.


Gender będzie odnosić się więc do elementów kultury, które łączy się z daną płcią. Przykładowo, w społeczeństwach zachodnich, kobietom przypisywać się będzie cechy, takie jak delikatność czy uległość. W procesie socjalizacji poszczególne jednostki będą przystosowywać się i odtwarzać te wzory, nawet jeśli nie mają wiele wspólnego z ich biologicznymi atrybutami. Płeć kulturowa może być również rozumiana, jako odgrywanie ról w społeczeństwie. W zależności od analizowanej szerokości geograficznej, będą one inne.