Czym jest ekologia?
Źródło: Pixabay
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Czym jest ekologia? Pojęcie używane jest w mylnie różnych kontekstach

Czym jest ekologia? Choć każdy z nas ma pewne intuicyjne skojarzenia z tym terminem. Zazwyczaj dotyczą one stylu życia, określonych działań i produktów a nie nauki, którą właśnie jest ekologia. Z tego powodu wokół sposobu, w jaki potocznie wykorzystywane jest to słowo (w jeszcze bardziej ekolog/ekolożka) wzbudza spore kontrowersje.

Czym jest ekologia? W dosłownym rozumieniu jest to nauka o relacjach zachodzących między środowiskiem a poszczególnymi organizmami. Wyodrębnić można tutaj wiele działów, skupiających się na funkcjonowaniu samego środowiska przyrodniczego, poszczególnych gatunków, czy historii historii ich życia.


Czym jest ekologia? Pojęcie bywa wykorzystywane niezgodnie z pierwotną definicją


Pojawiają się pewne spory dotyczące samego określenia ekolog/ekolożka. Pojęcia te są bowiem używane zamiennie zarówno wobec osób specjalizujących się w konkretnej dziedzinie nauki a aktywistami.


Z tego powodu ukuty został termin “ekologiści” będący odpowiednikiem anglojęzycznego “environmentalists”. Sam przymiotnik ekologiczny w mowie potocznej bywa rozumiany na bardzo wiele różnych sposobów, często dalekich od definicji samej dyscypliny.


Ekologia: co to jest?


Ekologia jako nauka skupia się na strukturze i funkcjonowaniu przyrody oraz wspomnianych interakcjach między organizmami jak i ich relacji ze środowiskiem. Jest obojętna wobec egzystencji samej w sobie. Przedmiotem ekologii jest porządek i nieporządek w przyrodzie oraz to, jakie są jego konsekwencje.

Geneza pojęcie ekologia sięga XIX wieku. Po raz pierwszy użył jej, badający relacje między zwierzętami a ich środowiskiem Ernst Haeckel. Sam definiował ten dział nauki w następujący sposób:


„Przez ekologię rozumiemy wiedzę związaną z ekonomiką natury – badanie stosunków roślin i zwierząt z ich środowiskiem organicznym i nieorganicznym, w tym przede wszystkim ich przyjazne i wrogie stosunki z tymi zwierzętami i roślinami, z którymi wchodzą one w bezpośredni lub pośredni kontakt – można powiedzieć, że ekologia jest budowaniem tych wszystkich złożonych interakcji, które Darwin nazywa warunkami walki o byt”


Ekologia: czym się zajmuje? Możemy rozróżnić kilka jej obszarów


Poza wspomnianym wymiarem aplikacyjnym ekologii (spór o ekologistów), poszczególni ekolodzy zajmują się innymi działami tej nauki. Może to być ekologia populacyjna (bada zmiany liczby osobników w populacji i konsekwencje tych zmian), ewolucyjna (dotycząca procesów adaptacyjnych gatunków), autekologia (relacja rośliny, zwierzęta - środowisko), czy synekologia (dotycząca całych grup zwierząt czy roślin). Dwoma głównymi, wyodrębnianymi gałęziami ekologii jest ekologia gatunku i ekologia zespołów wielogatunkowych.