polityka zagraniczna
Źródło:Wikipedia
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Co to polityka zagraniczna? Jakie zadania ma MSZ w Polsce?

Odpowiedź zależy od tego, na jakim kraju się skupimy, jednak między tym działem polityki poszczególnych państw, znaleźć możemy liczne styczne.

Co to polityka zagraniczna? Najprostsza definicja to realizowanie celów danego państwa, przy uwzględnieniu interesu narodowego, na arenie międzynarodowej. Ponieważ każdy kraj posiadać będzie inne ambicje zapotrzebowania, na tym polu dochodzić może do licznych tarć.


Co to polityka zagraniczna? W jakich relacjach mogą pozostawać ze sobą państwa?


Polityka zagraniczna oparta jest o tworzenie konkretnych relacji między poszczególnymi państwami. Może to być współpraca. Za przykład posłużyć tutaj może Unia Europejska i obowiązująca w niej polityka dotacji oraz zrównoważonego rozwoju, choć i na tym polu dochodzić może do tarć a reprezentanci poszczególnych krajów będą starali się dobić jak najlepszego dla swoich obywateli “targu”.


Polityka zagraniczna może mieć jednak mniej przyjemny charakter. Jej częścią są wojna, wyzysk, czy wywieranie presji. Wspomnieć tutaj można o ostatnich tarciach na linii Polska-Izrael, kiedy dzień przed 73. rocznicą wyzwolenia Auschwitz i Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu do drugiego czytania w Sejmie skierowany został wzbudzający kontrowersje projekt nowelizacji ustawy o IPN. Izrael wywierał wówczas presję na Polsce, uznając projekt za zagrażający własnemu interesowi narodowemu.


Czym jest polityka zagraniczna w Polsce?


W Polsce kształtowaniem i prowadzeniem polityki zagranicznej zajmuje się ministerstwo spraw zagranicznych. Na czele resortu od 2018 roku stoi Jacek Czaputowicz. Do jego zadań należy m.in. : dyplomacja (reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli), promocja kraju i języka, współpraca z Polonią, utrzymywanie dobrych stosunków z innymi państwami i organizacjami i obsługa Komitetu do Spraw Europejskich.


Historia polskiego ministerstwa spraw zagranicznych sięga 1918 roku, kiedy zostało utworzone przez Radę Regencyjną. Resortem kierowali m.in. Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski i Włodzimierz Cimoszewicz. Ministrowi spraw zagranicznych pomagają sekretarz stanu ds. europejskich, sekretarz stanu ds. Polonii, dyrektor generalny służby zagranicznej oraz podsekretarze. W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz jednostki organizacyjne poszczególnych obszarów. Wśród nich wymienić można: Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, Departament Strategii Polityki Zagranicznej, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, czy Akademię Dyplomatyczną MSZ.

Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj wtv.pl na: Google News