Czym jest mowa nienawiści?
Źródło:Flick
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Co to jest mowa nienawiści? Jak chroni przed nią prawo w Polsce?

Mowa nienawiści nie jest tożsama z krytyką ani z pojęciem "poprawności politycznej".

Co to jest mowa nienawiści? To w najprostszej definicji oparte na uprzedzeniach, nacechowane negatywnie wypowiedzi, mające uderzyć w daną mniejszość. Niektórzy krytycy tego pojęcia twierdzą, że stosowanie go jest “kagańcem”, powstałym na fali politycznej poprawności. Trudno przyznać im rację. Mowa nienawiści zazwyczaj nie ma żadnych stycznych z merytoryką a służy wyłącznie agresywnemu odtwarzaniu stereotypów.


Przyjrzymy się innym jej definicjom i kontekstom, w jakich występuje.


Co to jest mowa nienawiści?


Według definicji Rady Europy mowa nienawiści to: „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”.


Warto podkreślić, że mowa nienawiści często idzie w parze z dezinformacją. Trudno bowiem nie odnajdywać znamion manipulacji w wypowiedziach, które przypisują danej, często bardzo mozaikowej społeczności, jednolite cechy.


We współczesnym świecie mowa nienawiści najczęściej dotyka mniejszości etnicznych. Zaliczyć do niej można m.in. chrystianofobię, antysemityzm, romofobię, islamofobię, czy rasizm.


Czym jest mowa nienawiści w Polsce?


W polskim prawie nie odnajdziemy zapisów, mówiących wprost o penalizowaniu mowy nienawiści a wyłącznie o “znieważaniu lub nawoływaniu do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym”.


Wiele osób przejętych kwestią ochrony praw człowieka zwraca uwagę, że art. 256 Kodeksu Karnego wyklucza ochronę przed powielaniem uprzedzeń na temat mniejszości seksualnych. Na tę chwilę w Polsce znajdują się one w szczególnie trudnej sytuacji.

Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj wtv.pl na: Google News