Świadczenie 500 plus dla najuboższych będzie przyznawane na nowych zasadach.. PixabayŹródło: Pixabay
Wszystkie wideo autora Julian Bakuła
Autor Julian Bakuła - 23 Lutego 2021

Specjalne świadczenie dla seniorów. 500 zł dostanie pół miliona najuboższych

Od marca świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób najuboższych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przyznawane będzie na nowych zasadach. Podniesiony zostanie próg dochodowy uprawniający do pobierania przynajmniej części świadczenia.

  • Świadczenie uzupełniające 500 plus przyznawanej jest od jesieni 2019 roku
  • Prawo do niego mają osoby najuboższe i niezdolne do samodzielnej egzystencji
  • Od marca świadczenie wypłacane będzie na nowych zasadach

Jak podaje za Super Expressem Wirtualna Polska, od jesieni 2019 roku osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania, przysługuje prawo do świadczenia uzupełniającego 500 plus.

Prawo do świadczenia przysługuje osobom, które dysponują "orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji" oraz nie są uprawnione do emerytury czy renty, ani nie mają "ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego" czy do zagranicznych świadczeń rentowych lub emerytalnych - chyba że łączna wysokość pobieranych świadczeń nie przekracza pewnego progu.

Zmiany w świadczeniu uzupełniającym 500 plus

Jak podaje Wirtualna Polska, to właśnie wspomniany próg wysokości pobieranych aktualnie świadczeń ulegnie modyfikacji od marca. 500 plus w pełnej wysokości otrzymywać będą osoby, których pozostałe świadczenia nie przekraczają 1200 zł.

Jednak w przypadku przekroczenia tego progu świadczenie wciąż będzie wypłacane, tyle że pomniejszone na zasadzie złotówka za złotówkę - do progu 1750 zł, który podwyższony został o 50 zł względem zeszłorocznego.

Rafał Trzaskowski i Borys Budka zebrali wystarczającą liczbę podpisów, aby wnieść inicjatywę ustawodawczą ws. likwidacji TVP InfoRafał Trzaskowski i Borys Budka zebrali wystarczającą liczbę podpisów, aby wnieść inicjatywę ustawodawczą ws. likwidacji TVP InfoCzytaj dalej

Przykładowo - jak wylicza gazeta.pl - osoba dysponująca odpowiednim orzeczeniem, której emerytura czy renta wynosi 1500 zł brutto, otrzyma świadczenie uzupełniające w wysokości 250 zł

Jak podaje Wirtualna Polska, świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji otrzymuje aktualnie prawie pół miliona Polaków. Można się spodziewać, że podniesienie progu uprawniającego do świadczenia poskutkuje wzrostem ilości beneficjentów tego programu

"Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jest podstawowym celem przygotowanej ustawy. Jest to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o finansowym wsparciu osób potrzebujących dodatkowej pomocy ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną" - pisała na temat pomysłu świadczenia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w lipcu 2019 roku.

"Świadczenie i koszty jego obsługi będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa" - czytamy na portalu gov.pl.

Świadczenie uzupełniające 500 plus nie jest opodatkowane, ani oskładkowane. "Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (dotyczy to np. prawa do świadczeń pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego)" - wyjaśnia KPRM.

Źródło: Wirtualna Polska / finanse.wp.pl, gov.pl

Artykuły polecane przez redakcję WTV: